Thông báo chuyển đổi tên miền và chạy thử nghiệm Website mới

Thông báo chuyển đổi tên miền và chạy thử nghiệm Website mới

Từ tháng 8 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi tên miền website từ www.socaobang.edu.vn sang tên miền mới www.sogiaoduc.caobang.gov.vn và chạy thử nghiệm phiên bản mới của Website. Nội dung tại trang www.socaobang.edu.vn vẫn được duy trì để phục vụ khai thác thông tin cho đến chuyển đổi chính thức.

Trân trọng thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và độc giả của Web.